FART NÅR LAPPEN RYKER

Kilde: Lovdata.no FOR 2003-12-19 nr 1660: Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.

FOR 2003-12-19 nr 1660: Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.

3Kapittel 2. Fastsettelse av tap av førerett i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 første ledd

§ 2-1. Generelt
Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett i medhold av vegtrafikkloven § 33 nr. 1 første ledd skal det legges vekt på alle omstendighetene omkring det foreliggende forhold og på eventuelle tidligere forhold, jf. § 2-9. Det skal også legges vekt på den virkning tap av føreretten antas å ville få for innehaveren, jf. § 1-2.1 1 Skal vel være § 1-3, Lovdatas anm.

§ 2-2. Fartsovertredelser
Ved fastsettelse av perioden for tap av førerett ved fartsovertredelser, skal nedenstående tabeller normalt legges til grunn. Tabellene forutsetter at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr vegbane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt. 1.

Fartsgrense 30 km/t:
Fart: Tap av førerett:
56 – 65 ……………………………………………….. ……. 3 – 7 md.
65 – 70 ……………………………………………….. ……. 7 – 9 md.
70 – 75 ……………………………………………….. ……. 9 – 12 md.
75 – 80 ……………………………………………….. ……. 12 – 18 md.
80 – 85 ……………………………………………….. ……. 18 – 24 md.
85 – 90 ……………………………………………….. ……. 24 – 30 md.
90 – 901 ……………………………………………….. ……. 30 – 36 md.
Over 901 ……………………………………………….. ……. Over 36 md.
1 Skal vel være 95, Lovdatas anm.

2. Fartsgrense 40 km/t
Fart: Tap av førerett:
66 – 75 ……………………………………………….. ….. 3 – 6 md.
75 – 80 ……………………………………………….. ….. 6 – 8 md.
80 – 83 ……………………………………………….. ….. 8 – 10 md.
83 – 87 ……………………………………………….. ….. 10 – 13 md.
87 – 90 ……………………………………………….. ….. 13 – 15 md.
90 – 93 ……………………………………………….. ….. 15 – 18 md.
93 – 97 ……………………………………………….. ….. 18 – 21 md.
97 – 100 ………………………………………………. …… 21 – 24 md.
100 – 105 ……………………………………………… ……. 24 – 28 md.
105 – 110 ……………………………………………… ……. 28 – 33 md.
Over 110 ………………………………………………. …… Over 33 md.

3. Fartsgrense 50 km/t:
Fart: Tap av førerett:
76 – 82 ……………………………………………….. …… 3 – 6 md.
82 – 90 ……………………………………………….. …… 6 – 9 md.
90 – 95 ……………………………………………….. …… 9 – 12 md.
95 – 100 ………………………………………………. ……. 12 – 15 md.
100 – 105 ……………………………………………… …….. 15 – 18 md.
105 – 110 ……………………………………………… …….. 18 – 21 md.
110 – 114 ……………………………………………… …….. 21 – 24 md.
114 – 118 ……………………………………………… …….. 24 – 27 md.
118 – 122 ……………………………………………… …….. 27 – 30 md.
122 – 126 ……………………………………………… …….. 30 – 33 md.
126 – 130 ……………………………………………… …….. 33 – 36 md.
Over 130 ………………………………………………. ……. Over 36 md.

4. Fartsgrense 60 km/t:
Fart: Tap av førerett:
86 – 95 ……………………………………………….. …… 3 – 6 md.
95 – 100 ………………………………………………. ……. 6 – 8 md.
100 – 106 ……………………………………………… …….. 8 – 12 md.
106 – 112 ……………………………………………… …….. 12 – 16 md.
112 – 118 ……………………………………………… …….. 16 – 20 md.
118 – 124 ……………………………………………… …….. 20 – 24 md.
124 – 130 ……………………………………………… …….. 24 – 28 md.
130 – 136 ……………………………………………… …….. 28 – 32 md.
136 – 142 ……………………………………………… …….. 32 – 36 md.
Over 142 ………………………………………………. ……. Over 36 md.

5. Fartsgrense 70 km/t:
Fart: Tap av førerett:
106 – 110 ……………………………………………… …….. 3 – 6 md.
110 – 114 ……………………………………………… …….. 6 – 8 md.
114 – 118 ……………………………………………… …….. 8 – 10 md.
118 – 120 ……………………………………………… …….. 10 – 11 md.
120 – 123 ……………………………………………… …….. 11 – 13 md.
123 – 126 ……………………………………………… …….. 13 – 15 md.
126 – 129 ……………………………………………… …….. 15 – 17 md.
129 – 134 ……………………………………………… …….. 17 – 20 md.
134 – 140 ……………………………………………… …….. 20 – 24 md.
140 – 146 ……………………………………………… …….. 24 – 28 md.
146 – 152 ……………………………………………… …….. 28 – 32 md.
152 – 160 ……………………………………………… …….. 32 – 36 md.
Over 160 ………………………………………………. ……. Over 36 md.

6. Fartsgrense 80 km/t:
Fart: Tap av førerett:
116 – 120 ……………………………………………… …….. 3 – 5 md.
120 – 130 ……………………………………………… …….. 5 – 8 md.
130 – 140 ……………………………………………… …….. 8 – 13 md.
140 – 150 ……………………………………………… …….. 13 – 19 md.
150 – 160 ……………………………………………… …….. 19 – 25 md.
160 – 170 ……………………………………………… …….. 25 – 30 md.
170 – 180 ……………………………………………… …….. 30 – 36 md.
Over 180 ………………………………………………. ……. Over 36 md.

7. Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. B:
Fart: Tap av førerett:
126 – 135 ……………………………………………… …….. 3 – 6 md.
135 – 145 ……………………………………………… …….. 6 – 9 md.
145 – 151 ……………………………………………… …….. 9 – 12 md.
151 – 157 ……………………………………………… …….. 12 – 15 md.
157 – 163 ……………………………………………… …….. 15 – 18 md.
163 – 169 ……………………………………………… …….. 18 – 21 md.
169 – 175 ……………………………………………… …….. 21 – 24 md.
175 – 181 ……………………………………………… …….. 24 – 27 md.
181 – 187 ……………………………………………… …….. 27 – 30 md.
187 – 194 ……………………………………………… …….. 30 – 33 md.
194 – 200 ……………………………………………… …….. 33 – 36 md.
Over 200 ………………………………………………. ……. Over 36 md.

8. Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. A:
Fart: Tap av førerett:
131 – 135 ……………………………………………… …….. 3 – 5 md.
135 – 137 ……………………………………………… …….. 5 – 6 md.
137 – 139 ……………………………………………… …….. 6 – 7 md.
139 – 141 ……………………………………………… …….. 7 – 8 md.
141 – 145 ……………………………………………… …….. 8 – 9 md.
145 – 151 ……………………………………………… …….. 9 – 12 md.
151 – 157 ……………………………………………… …….. 12 – 15 md.
157 – 163 ……………………………………………… …….. 15 – 18 md.
163 – 169 ……………………………………………… …….. 18 – 21 md.
169 – 175 ……………………………………………… …….. 21 – 24 md.
175 – 181 ……………………………………………… …….. 24 – 27 md.
181 – 187 ……………………………………………… …….. 27 – 30 md.
187 – 194 ……………………………………………… …….. 30 – 33 md.
194 – 200 ……………………………………………… …….. 33 – 36 md.
Over 200 ………………………………………………. ……. Over 36 md.

9. Fartsgrense 100 km/t motorvei kl. A:
Fart: Tap av førerett:
141 – 145 ……………………………………………… …….. 3 – 5 md.
145 – 147 ……………………………………………… …….. 5 – 6 md.
147 – 149 ……………………………………………… …….. 6 – 7 md.
149 – 151 ……………………………………………… …….. 7 – 8 md.
151 – 155 ……………………………………………… …….. 8 – 9 md.
155 – 161 ……………………………………………… …….. 9 – 12 md.
161 – 167 ……………………………………………… …….. 12 – 15 md.
167 – 173 ……………………………………………… …….. 15 – 18 md.
173 – 179 ……………………………………………… …….. 18 – 21 md.
179 – 185 ……………………………………………… …….. 21 – 24 md.
185 – 191 ……………………………………………… …….. 24 – 27 md.
191 – 197 ……………………………………………… …….. 27 – 30 md.
197 – 204 ……………………………………………… …….. 30 – 33 md.
204 – 210 ……………………………………………… …….. 33 – 36 md.
Over 210 ………………………………………………. ……. Over 36 md.

Ved skjerpende omstendigheter, for eksempel dårlig sikt eller vanskelige kjøreforhold for øvrig, kan tap av førerett fastsettes for mindre hastighetsoverskridelser enn det som fremgår av ovenstående tabeller. Har fartsovertredelsen skjedd i umiddelbar tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere (fradrag med 20-30%). Dette gjelder ikke når fartsoverskridelsen har vært vesentlig høyere enn det som er påkrevet for å foreta en ellers aktsom forbikjøring, eller den motorvogn som ble forbikjørt holdt høyere hastighet enn tillatt.

§ 2-3. Særskilte fartsgrenser
­ Overskridelse av fartsgrensene i trafikkreglene § 13 nr. 4-6 bedømmes i utgangspunktet som om den alminnelige fartsgrensen på stedet var lik den særlige fartsgrense. Ved utmålingen av tapsperioden må det i særlig grad ses hen til forholdene på stedet og forseelsens farlighet.

Vist 1401 ganger.