Hvordan avfotografere.

Har du ikke skanner kan du likevel få digitalisert gamle foto raskt og enkelt ved hjelp av digitalkamera og stativ!

Plasser det du skal avfotografere på et støv og fettfritt underlag et sted hvor du har godt lys, f. eks. kjøkkenbenken. Evt. kan du også bruke flere hjelpelys. Bruk stativ og snu kameraet rett nedover, pass på at stativet ikke vipper!! Forsøk å få kameraet til å peke på motivet i nøyaktig 90 grader så du slipper perspektivfordreining. Har du så høyt stativ at du har mulighet for å bruke telen (zoome inn) en anelse, vil du også få mindre tønnefordreining ytterst i billedkantene. Skru av blits og benytt selvutløser for å unngå rystelser, lukkeren blir nemlig stående åpen ganske lenge når du ikke bruker blitz. Benytt gjerne manuell fokus om du har. Litt plunder kan det bli for å unngå reflekser fra lyset i bildet, men når du først får taket på det så går dette mye kjappere enn med skanner!

Forøvrig, oppslag, oversiktskart navneskilt og alt mulig annet som er greit å merke seg er det bare å ta et et bilde av. Personlig har jeg har hatt veldig mye nytte av slikt i etterkant, f. eks. for å finne tilbake info om ting jeg skal publisere.

Vil du ha avskrift av noe kan du benytte samme metode. Går fint an å skrive teksten ut som grafikk (jpg fil), men har man bra OCR (tekstgjenkjennings) programvare som f.eks. Abby Finereader, kan man også få konvertert jpg filen til vanlig tekstformat

Vist 852 ganger.