Bruk av Faststone Image viewer

MED DETTE FUNKSJONSRIKE GRATIS PROGRAMMET KAN DU GJØRE MANGE ENDRINGERBILDENE DINE AUTOMATISK.

Link til norsk test og omtale fra 2008

Faststone Image viewer er velegnet til mange ting i tillegg til det mest åpenbare, til gjennomsyn og sortering av billedarkivet. Her er noen av egenskapene:

  • Via F3 tasten får du tilgang til en rekke praktiske makroer: Nedskalering, legge på copyringtnavn og rammer er prosessen jeg kjører alle bilder gjennom før jeg legger dem ut her.
  • Man kan merke og omrokkere plassering av bilder med musen innen en eller flere mapper.
  • Programmet støtter enkle justeringer av lys farge og kontrast av vanlige jpg filer.
  • Du kan utføre beskjæring, dvs kutte av bildet på en eller flere sider for å endre utsnittet.
  • Du kan ta skjermdumper (print screen tasten) og Ctrl+V i det lille vinduet under mappelisten
  • Man kan også åpne og redigere litt på mange kameraprodusenters RAW format i Faststone.
  • Åpne et bilde i fullskjerm og flytt markøren til ytterkantene av skjemen på alle sider, legg merke til menyene som spretter fram i tillegg til valgene du har på høyreklikkmenyen. Venstreklikk zoomer inn på bildet.

Har du ikke Faststone installert er det bare å følge programmets anvisninger for installasjon når du har lastet det ned fra denne linken.

Det blir for omfattende å gå gjennom alle programmets funksjoner, jeg skal nedenfor bare ta for meg noen av dem jeg selv bruker hyppig. Men ikke kopiér mine valg av rammer og tekstformat da ;)

Forklaringene under kan virke unødvendig detaljert, men dem er laget slik siden det er varierende datakunnskap blant brukerne av denne sonen. Se også "denne brukerveiledningen ":http://www.faststone.org/FSIVTutorial.htm fra produsenten.

OPPSETT AV FASTSTONE IMAGE VIEWER

Skulle du ønske hjelp til å endre grunninnstillinger av programmet finner du det her via skjermdumper. Du kan for eksempel endre språket til norsk i disse innstillingene.

AVANSERTE VALG

Under AVANSERTE VALG valg er det muligheter til å forhåndsinnstille en rekke ting programmet kan gjøre automatisk med en eller flere filer.

Å velge filer som skal endres kan gjøres på tre måter.

Du kan velge den filen du har åpen ved å taste F3 tasten. Da blir den automatisk lagt til for endring når du trykker UTFØR nederst til venstre i batchvinduet..

Du kan velge en eller flere thumbnails eller filer i listevisning fra programmets hovedvindu og taste F3.

Eller du kan bruke batchvinduet (under) og bla deg fram til mappen med filene som skal endres og legge dem til derfra. I dette vinduet kan du også velge om du kun vil gi filene nytt navn eller om du vil endre navn på dem samtidig med andre endringer.

I batchvinduet velger du også målmappe hvor filene skal lagres etter endring. Denne målmappen kan det være lurt å velge som favoritt om den blir brukt mye.

Ellers er vel illustrasjonene selvforklarende.

KLIKKILLUSTRASJONENE FOR STØRRE VISNING![Bilde 1625379 finnes ikke eller har blitt slettet]

Se illustrasjon under (Skjerm1): Mens du fortsatt er i batchvinduet, klikk på knappen for AVANSERTE VALG valg nede til venstre i dette vinduet for å få opp skjerm nr 2. Innstillingene som kan gjøres her blir forklart i egne avsnitt under.

Etter at du har gjort de valgene du ønsker i skjerm nr 2 klikker du OK som du finner nederst til høyre der.

Med disse innstillingene satt opp kan du senere endre bilder med F3 tasten og klikke UTFØR.

JPEG KVALITET
I skjerm nr 1 like over AVANSERTE VALG er en knapp merket INNSTILLINGER, her stiller du inn kvaliteten for JPEG formatet, sett den på 100% så får du beste kvalitet på filene du lagrer.

Under der du velger JPEG kvalitet blar du deg fram til den mappa hvor du vil ha lagret de bildene du skal endre.

[Bilde 1624765 finnes ikke eller har blitt slettet]

SETTE INN TEKST, SOM NAVN/COPYRIGHTMERKE ©

Trykk F3 tasten.

Du får da opp skjerm nr 1. Klikk på knappen for AVANSERTE VALG valg nede til venstre i dette vinduet for å få opp skjerm nr 2.

I skjerm nr 2, velg mappefanen for TEKST, du får da opp vindu A. Du kan legge inn din egen tekst som du skriver i den hvite firkanten hvor jeg har © navnet mitt. Gjør de nødvendige endringene og klikk på knappen for SKRIFT for å få opp vindu B. Velg skrifttype og farge, husk å klikke OK knappene når du går ut av vinduene etterpå! (For å lage selve copyrightmerket skriver du vanligvis bare stor C i parantes som automatisk blir konventert til © ) Her går det imidlertid ikke, så det enkleste er å kopiere tegnet herfra og lime det inn i tekstfeltet.

Når du nå har satt disse innstillingene kan du senere endre bilder med F3 tasten og klikke UTFØR. Om det er flere bilder som skal endres kan du velge samtlige av dem i thumbnail eller listevisning så blir alle tatt samtidig når du klikker UTFØR.

[Bilde 1624777 finnes ikke eller har blitt slettet][Bilde 1624778 finnes ikke eller har blitt slettet]

LEGGE INN RAMME

Åpne Faststone og bruk F3 tasten. Klikk på tredje knapp nedenfra (eller ovenfra) nede til høyre, AVANSERTE VALG (1).

I det nye vinduet du får opp velger du mappefanen helt øverst og helt til høyre der det står RAMME (2) om du lastet ned den norske versjonen av programmet.

Her får får du opp valgene for rammer. Øverst til venstre hakker du av for bruk ramme.
Forsøk deg litt fram med forskjellige bredder og farger, men vær snill med dine medmennesker og velg diskrete farger!

For å endre fargen på et rammeelement klikker du i feltet bak der det står farge. I vinduet du da får opp kan du enten velge en av dem som er i “fargekartet” eller klikke med musen i “regnbuevinduet” og velge fargen der. For å gjøre fargen lysere eller mørkere bruker du glideskalaen til høyre for regnbuen.

Har du valgt en egendefinert farge klikker du LEGG TIL I EGNE FARGER. Da dukker den valgte fargen opp under “fargekartet” Klikk på fargen du har valgt, på OK og UTFØR.

[Bilde 1624785 finnes ikke eller har blitt slettet]

SLADDE NUMMERSKILT

Se også denne linken hvordan du kan sladde skiltnr på bilder etter at de er lagt ut på Autofoto.

Åpne bildet hvor du skal sladde skiltet i fullskjerm i Faststone, trykk D på tastaturet, da får du opp bildet i Tegne/Draw Board.

[Bilde 1626025 finnes ikke eller har blitt slettet]

Femte knapp ovenfra i menyen til venstre som kommer opp i Tegne/Draw Board ser ut som en blyant.

[Bilde 1624797 finnes ikke eller har blitt slettet]

Klikk på den, så får du opp en ny meny nederst i skjermen hvor du kan velge farge (lys grå) på blyantstreken og like bortenfor tykkelse (19 – 60).

[Bilde 1624794 finnes ikke eller har blitt slettet]

Når du er fornøyd klikker du OK.

[Bilde 1624805 finnes ikke eller har blitt slettet]

Husk å lagre bildet med endringene!

SENDE BILDER SOM E-POST

Det er enkelt å å legge bilder inn i en tom e-postmelding med dette programmet.

1. Åpne Faststone og velg de bildene du skal sende. Bruk F6 tasten (eller bruk venstreklikkmenyen), da får du opp dette vinduet. Skal du sende bare et bilde kan du like gjerne benytte en stor størrelse som 1024×768 i 100% kvalitet om mottager har bredbåndsnett.

[Bilde 1624877 finnes ikke eller har blitt slettet]

Skal du derimot sende flere bilder bør størrelsen minskes i takt med øket bildemengde. Jeg vil likevel ikke anbefale å gå under 80% i kvalitet, eller ha mindre oppløsning mindre enn 640×480. Forsøk gjerne å sende bilder til deg selv først for å se hvordan det tar seg i forskjellige oppløsninger og komprimeringer. Da ser du også hvor langt tid det tar å laste dem ned med din egen båndbredde.

2. Når du har gjort innstillingene klikker du SEND E-POST. Faststone vil da endre størrelse på de valgte bildene.

[Bilde 1624878 finnes ikke eller har blitt slettet]

3. Du får da opp dette vinduet, klikk JA. NB! Ikke rør Faststone igjen før du har sendt e-posten!

[Bilde 1624880 finnes ikke eller har blitt slettet]

4. Har du et korrekt oppsatt e-postprogram skal dette åpnes automatisk og bildet/bildene du har valgt å sende dukke opp som vedlegg i en ferdig oppsatt e-post, du trenger bare fylle ut mottager, emne og evt beskjed.
Først når bildet er sendt via e-postprogrammet kan du lukke vinduet for e-post i Faststone.

Når du senere skal sende bilder som e-post husker programmet innstillingene fra forrige gang.

HVORDAN JUSTERE LYS OG KONTRAST I FASTSTONE IMAGE VIEWER

Mange bilder vil ta seg bedre ut med en minimal justering av lys og kontrast. FastStone Image Viewer har flere verktøy for å gjøre dette. Jeg skal her ta for meg to medtoder, kurver og nivå. Med omtalte program er det slik at nivå bør justeres før kurveverktøyet brukes. (Klikk på bildene for å få dem større).

For lettere å bruke disse verktøyene er det nyttig å vite hva et histogram er. Det er en graf som ser ut som et landskap. Venstre del av grafen representerer skyggene, midten gamma eller mellomtonene og høyre del er høylyset. For å få korrekt lys på et bilde skal det ikke være noe flatt område eller “vann” på noen av sidene av “landskapet”. Histogrammet bør ellers være høyest på midten.

JUSTERE BILDE VED HJELP AV NIVÅ

1 Nivå (histogram) flytt musemarkøren helt til venstre i vinduet når du har et bilde oppe i fullskjerm for å få opp denne menyen. velg Nivå (histogram)

2 Histogrammet viser at høylyset er for mørkt

3 Plasser musemarkøren helt til høyre og flytt den ned til der kurven begynner

4 Nå vil histogrammet som ligner et landskap fylle hele firkanten, det skal ikke være tomrom eller “vann” på noen av sidene.

Klikk OK om du er fornøyd, om ikke velger du Tilbakestill.

Med nivåverktøyet kan du også justere skygger og mellomtone på samme måte.

Selv foretrekker jeg å benytte kurveverktøyet.

JUSTERE BILDE VED HJELP AV KURVER

1 Åpne bildet i fullskjerm i Faststone og beveg musemarkøren helt til venstre skjermkant velg kurver (histogram)

2 Da får du opp dette vinduet med en diagonal som går fra det mørkeste feltet på histogrammet nederst i vinduet.

3 Klikk med musemarkøren på diagonalen og forsøk å bende på den. Øverste/høyre del representerer det lyseste området og nedre venstre del det mørkeste på bildet. Lek litt med den og se hvordan det påvirker bildet. For å øke kontrasten i et bilde kan det være nok å forme en svak S som på illustrasjonen.

Klikk OK om du er fornøyd, om ikke velger du Tilbakestill.

Av Audun Boge

Vist 438 ganger.