Hvordan justere lys og kontrast i FastStone Image Viewer

Mange bilder vil ta seg bedre ut med en minimal justering av lys og kontrast. FastStone Image Viewer har flere verktøy for å gjøre dette. Jeg skal her ta for meg to medtoder, kurver og nivå. Med omtalte program er det slik at nivå bør justeres før kurveverktøyet brukes. (Klikk på bildene for å få dem større).

For lettere å bruke disse verktøyene er det nyttig å vite hva et histogram er. Det er en graf som ser ut som et landskap. Venstre del av grafen representerer skyggene, midten gamma eller mellomtonene og høyre del er høylyset. For å få korrekt lys på et bilde skal det ikke være noe flatt område eller “vann” på noen av sidene av “landskapet”. Histogrammet bør ellers være høyest på midten.

JUSTERE BILDE VED HJELP AV NIVÅ

1 Nivå (histogram) flytt musemarkøren helt til venstre i vinduet når du har et bilde oppe i fullskjerm for å få opp denne menyen. velg Nivå (histogram)

2 Histogrammet viser at høylyset er for mørkt

3 Plasser musemarkøren helt til høyre og flytt den ned til der kurven begynner

4 Nå vil histogrammet som ligner et landskap fylle hele firkanten, det skal ikke være tomrom eller “vann” på noen av sidene.

Klikk OK om du er fornøyd, om ikke velger du Tilbakestill.

Med nivåverktøyet kan du også justere skygger og mellomtone på samme måte.

Selv foretrekker jeg å benytte kurveverktøyet.

JUSTERE BILDET VED HJELP AV KURVER

1 Åpne bildet i fullskjerm i Faststone og beveg musemarkøren helt til venstre skjermkant velg kurver (histogram)

2 Da får du opp dette vinduet med en diagonal som går fra det mørkeste feltet på histogrammet nederst i vinduet.

3 Klikk med musemarkøren på diagonalen og forsøk å bende på den. Øverste/høyre del representerer det lyseste området og nedre venstre del det mørkeste på bildet. Lek litt med den og se hvordan det påvirker bildet. For å øke kontrasten i et bilde kan det være nok å forme en svak S som på illustrasjonen.

Klikk OK om du er fornøyd, om ikke velger du Tilbakestill.

Vist 269 ganger.